Optymalizacja systemów szwalniczych

Duże doświadczenie z zakresu systemów szwalniczych umożliwiło nam wypracowanie metod i rozwiązań podnoszących jakość szycia. Wykorzystanie sterowników PLC do kontroli procesu nakładania komponentów ogranicza ilość pomyłek powstałych z winy operatora. Systemy kontrolne w postaci czujników optycznych, koloru, kontrastu, grubości, kamer lub systemów wizyjnych zabezpieczają proces przed pomyłkami ułożenia złej ilości warstw (sklejenie komponentów ze sobą), złej kolejności (sekwencja układania), bądź strony (komponent symetryczny lecz jedna strona pokryta np. silikonem).

Inteligentne systemy kontroli naprężeń nici mogą automatycznie zatrzymać proces szycia w przypadku zerwania nici górnej, bądź braku dolnej oszczędzając tym samym czas. Program szycia wybierany może być automatycznie wykluczając tym samym pomyłki i ewentualne kolizje z uchwytami.

Możliwość podpięcia systemu do wewnętrznej sieci ethernetowej klienta pozwala na zdalną diagnostykę stanowiska, identyfikowalność produktu czy archiwizację danych produkcyjnych.

Wykorzystywany panel dotykowy KTP700 informuje pracownika o kolejnych operacjach przewidzianych na stanowisku, statusie, wyświetla komunikaty o błędach oraz rysunki komponentów. Dzięki takiemu podejściu pracę na stanowisku może rozpocząć osoba z mniejszym doświadczeniem, niż byłoby to wymagane na analogicznej stacji bez systemu kontroli.