Anodowanie – geneza i rozwój technologii na przestrzeni lat.

Anodowanie, jako proces wytworzenia powłoki anodowej na powierzchni metalu, jest obecnie bardzo dobrym sposobem na polepszenie jakości i wzmocnienie aluminium. Poprzez kąpiele metalu w roztworach kwasów, a także poprzez wykorzystanie stałego napięcia prądu, można uzyskać na powierzchni aluminium powłokę, która chroni metal przed czynnikami zewnętrznymi, mechanicznymi oraz jak w przypadku anodowania dekoracyjnego – poprawia wygląd przedmiotu, pod względem estetycznym.

Anodowanie, czyli inaczej eloksacja, jest jednym z kilku rodzajów obróbki metali, które ogólnie należą do tak zwanego procesu galwanizacji. Aby dowiedzieć się skąd tak naprawdę wzięło się oksydowanie aluminium, warto wrócić do początków, kiedy to wynaleziono cały proces galwanizacji. 

Pierwsze próby galwanizacji podjął w 1805 roku włoski chemik, Luigi V. Brugnatelli. Używając do tego celu napięcia z baterii, chciał dokonać pozłocenia srebrnych metali. Jego przełomowe doświadczenie zostało jednak w tamtych czasach niedocenione, mimo to Brugnatelli uznawany jest jako wynalazca procesu galwanizacji, w którego skład wchodzi między innymi elektrolityczna oksydacja aluminium.

Inne próby wytworzenia na metalu powłoki, podejmował Moritz H. Jacobi w 1837 roku. Wykorzystywał on metodę elektrolizy do pokrywania określonych przedmiotów bardzo cienkimi powłokami metalowymi. Były one trwale związane z podłożem. Dwa lata później wykorzystał tę samą metodę elektrolizy, lecz tym razem do tworzenia metalowych kopii przedmiotów. Polegała ona na wytworzeniu w tym przypadku bardzo grubej warstwy metalu, która pozwalała na oddzielenie. Umożliwiało to powstawanie swego rodzaju formy, dzięki której można było odtworzyć dany przedmiot.

W kolejnych latach metoda elektrolitycznego złocenia i srebrzenia została ostatecznie opatentowana przez George’a Richarda Elkingtona i Henriego de Ruolz w 1840 roku. Zakładała ona, że do złocenia i srebrzenia najlepiej było użyć cyjanku potasu, jako elektrolitu.

Jako pierwszy w 1843 roku Henri Becquerel, francuski fizyk i fizykochemik, opracował metodę chromowania, jednak na szeroką skalę została ona wykorzystana dopiero w XX wieku. Oprócz chromowania przedmiotów zaczęły także pojawiać się pierwsze niklowane wyroby od 1869 roku, a wytwarzać je zaczęto dopiero ponad sześćdziesiąt lat później, bo w 1934 roku.

Obróbka aluminium, czyli głównie anodowanie jest obecnie popularnym i opłacalnym procesem, który wywodzi się w pewnej mierze z techniki galwanizacji. Ma ona swoje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, co sprawia, że jest chętnie wykorzystywana do podnoszenia jakości różnych metalowych elementów i produktów.