Career

Interested in developing your competences and working in a reliable and dynamic company? Join our team!

Dynamic development of the company means constant demand for new professionals. We create new departments and improve existing ones. Therefore, we are looking for employees who will support our team of specialists. Machinery industry, which is our core business, provides a wide range of work opportunities in the field of automation, programming, surface treatment, and anodizing.

We are looking for creative people, committed and willing to develop in this industry.
We offer good working conditions in a great atmosphere. Join us! Together we will achieve our goals and create innovative projects.

Career

    Contact us
    Administratorem danych osobowych jest Marcin Werner VORSTER. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji. Dane przetwarzane będą przez okres trwania rekrutacji (do 12 miesięcy), a w przypadku wyrażenia zgody na udział w kolejnych - nie dłużej niż 12 miesięcy. Informujemy o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie dostępu do treści i przenoszenia swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów. Więcej w Polityce prywatności i plików cookies.