Construction of machines

To construct a machine we apply the most effective solutions and use components of the highest quality. We make sure that they meet the requirements for efficiency, reliability and safety. We work closely with our customers at every stage of the project. We finalize the process at the customer’s site, providing him with a quick solution to any possible change or improvement in the project. As a result, the machines that we make are fully compliant with customer expectations.

Scope of our services in the field of mechanical engineering includes:

  • development of the concept of machines and technological lines as well as project execution (technical documentation, production drawings, i.e.  complete sets of drawings that detail the manufacturing and assembly of products),
  • construction of complete machines and technological lines, as well as production of parts and components,
  • professional installation of the machine, running tests and trainings for the staff,
  • equipment life extension and modernization,
  • technical support and service.
Construction of machines

Our offer

We have everything we need to build a machine exactly the way you need it. The one that will do what you want!
We design according to customer's needs, optimize the design, construct precisely and assemble efficiently.
Our commitment and care for the highest quality of components is a guarantee of the best solutions and reliable machine.

Contact

VORSTER SP. Z O.O.

siedziba: Zduńska Wola

address:
98-220 Zduńska Wola
ul. Andrzeja Struga 9-11

sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydz. Gosp. KRS

kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

KRS: 0000492268

NIP: 8291737464

E-mail: automation@vorster.pl

Właściciel

Marcin Werner 605 155 055

Budowa maszyn

Anna Jabłecka 509 031 000

Anodowanie aluminium

Sylwia Matysiak 512 849 150

Mateusz Włodarczyk 515 849 150

Obróbka Cnc

Damian Wyrwas 501 390 470

Marcin Błasiak 500 497 650

Dział sprzedaży aluminium

Seweryn Pilecki 509 032 000

Dział zaopatrzenia

Beata Zając 517 401 679

Paulina Kolebacz 780 017 708

Księgowość

Alicja Miller 515 117 515

    Contact us
    Administratorem danych osobowych jest Marcin Werner VORSTER. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji. Dane przetwarzane będą przez okres trwania rekrutacji (do 12 miesięcy), a w przypadku wyrażenia zgody na udział w kolejnych - nie dłużej niż 12 miesięcy. Informujemy o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie dostępu do treści i przenoszenia swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów. Więcej w Polityce prywatności i plików cookies.