Polityka prywatności

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest VORSTER sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Andrzeja Struga 9-11, 98-220 Zduńska Wola, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydz. Gosp. KRS, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, KRS: 0000492268, NIP:8291737464, zwana dalej „Administratorem”. 

Wyjątkiem jest proces rekrutacyjny, gdzie administratorem Twoich danych jest Marcin Werner, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MARCIN WERNER VORSTER, adres: ul. A. Struga 9-11, 98-220 Zduńska Wola, NIP: 8291588716. 

Kontakt

Możesz skontaktować się z nami:

a. listownie: ul. A. Struga 9-11, 98-220 Zduńska Wola,
b. e-mailem na adres: automation@vorster.pl,
c. telefonicznie pod numerem dostępnym na stronie internetowej
www.vorster.pl w zakładce „Dział Obsługi Klienta”. 

Słownik pojęć

Dla celów niniejszej Polityki, pojęcia pisane wielką literą oznaczają:
a. „Serwis” – strona główna znajdująca się pod adresem https://vorster.pl/ oraz jej podstrony;
b. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności;
c. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
d. „Fanpage” – prowadzony przez nas fanpage Vorster na Facebook ’u. 

Jakie dane osobowe przetwarzamy? 

Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy w Serwisie / e-mail / nr telefonu 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Chcemy udzielić rzetelnej i pełnej odpowiedzi na Twoje pytania, rozwiązać Twoją sprawę, przygotować ofertę w oparciu o Twoje zamówienie, dlatego musimy mieć możliwość zidentyfikowania Cię. Nie pytamy o więcej niż twoje imię, nazwisko, nr telefonu czy adres e-mail.

Czy muszę podawanie Twoich danych jest konieczne?

Jest to dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą zwrotnie, aby udzielić Ci odpowiedzieć.

Jaka jest podstawa przetwarzania Twoich danych?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.  

Jak należy rozumieć nasz uzasadniony interes?

Jest nim udzielenie odpowiedzi i kontakt z Tobą w tym celu oraz przygotowanie dla Ciebie oferty.

Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych?

Twoje dane są dla nas bardzo cenne. Dostęp do nich może uzyskać wyłącznie podmiot, który prowadzi dla nas tę stronę (hosting strony) – w przypadku korzystania z formularza kontaktowego w Serwisie. Twoje dane mogą być udostępnione podmiotowi powiązanemu z nami – Marcinowi Wernerowi, prowadzącemu dział. gosp. pod nazwą MARCIN WERNER VORSTER. Podstawą udostępnienia jest nasz prawnie uzasadniony interes, który wynika z powiązań kapitałowych i osobowych między nami a Marcinem Wernerem. 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Tak długo, jak będzie to potrzebne do udzielenia odpowiedzi. Może się jednak okazać, że twoje dane będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń związanych z rodzajem przedstawionej przez Ciebie sprawy.

Aplikowanie do pracy za pomocą formularza 

Kto jest Administratorem Twoich danych?

 W tym wypadku administratorem Twoich danych jest Marcin Werner, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MARCIN WERNER VORSTER, adres: ul. A. Struga 9-11, 98-220 Zduńska Wola, NIP: 8291588716. VORSTER sp. z o.o. to podmiot, któremu Administrator powierzył prowadzenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu składania CV za pośrednictwem www.vorster.pl.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane? 

Chcemy przeprowadzić proces rekrutacji oraz umożliwić Ci łatwiejsze aplikowanie na stanowiska w naszej firmie, a także udział w kolejnych organizowanych przez nas rekrutacjach. 

 Czy muszę podawanie Twoich danych jest konieczne?

Jest to dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą zwrotnie, aby udzielić Ci odpowiedzieć.  

Jaka jest podstawa przetwarzania Twoich danych? 

 Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 22 Kodeksu pracy, a zatem wypełnienie obowiązku prawnego W zakresie wykraczającym poza dane wskazane art. 221 Kodeksu pracy oraz udziału w przyszłych rekrutacjach, twoje dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych? 

 Twoje dane są dla nas bardzo cenne. Dostęp do nich może uzyskać wyłącznie podmiot, który prowadzi dla nas tę stronę (hosting strony) – w przypadku korzystania z formularza w Serwisie oraz VORSTER sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, który jest podmiotem przetwarzającym.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?  

Przez okres 12 miesięcy. 

Współpraca biznesowa 

 W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu zawarcia właściwej umowy o współpracę (lub innej umowy handlowej) lub do jej prawidłowego wykonania.

Potrzebujemy danych, które jednoznacznie Cię identyfikują, takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr PESEL/nr NIP, seria i nr dowodu osobistego. Dane osobowe przetwarzamy także w celach analitycznych i statystycznych, aby poprawiać nasze usługi. Wypełniamy także obowiązki ustawowe – stąd twoje dane udostępniane są organom państwowym. Twoje dane możemy przetwarzać również na wypadek konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Prowadzimy również działania marketingowe, aby informować o naszej ofercie. W przypadku kontaktu drogą telefoniczną lub e-mailową odbieramy jednak na to Twoją zgodę. 

Czy muszę podawanie Twoich danych jest konieczne? 

Jest to dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli zawrzeć i wykonać umowy. 

Jaka jest podstawa przetwarzania Twoich danych? 

Podstawą jest przede wszystkim niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku, gdy występujesz jako reprezentant, pełnomocnik lub pracownik podmiotu współpracującego będącego stroną umowy, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości zawarcia lub prawidłowego wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dla celów analitycznych i statystycznych podstawą jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dla wypełnienia obowiązków ustawowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ustalenie, dochodzenia lub obrona przed roszczeniami – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Działalność marketingowa – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz art. 10 ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

Jak należy rozumieć nasz uzasadniony interes? 

Jest nim możliwość kontaktu z Tobą w celu wykonania lub zawarcia umowy, ulepszanie i poprawa jakości naszych usług, możliwość skutecznego dochodzenia i obrony przed roszczeniami, informowanie o naszej ofercie. Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych?Twoje dane są dla nas bardzo cenne. Dostęp do nich mogą uzyskać wyłącznie podmioty, które świadczą dla nas usługi jakie jak: księgowe, informatyczne, prawne, z którymi zawarte mamy umowy powierzenia przetwarzania danych. Dostęp do danych mają również podmioty, którym je udostępniamy, np. urzędy. Twoje dane mogą być udostępnione podmiotowi powiązanemu z nami – Marcinowi Wernerowi, prowadzącemu dział. gosp. pod nazwą MARCIN WERNER VORSTER. Podstawą udostępnienia jest nasz prawnie uzasadniony interes, który wynika z powiązań kapitałowych i osobowych między nami a Marcinem Wernerem. 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

Tak długo, jak będzie to potrzebne do zawarcia i wykonania umowy Może się jednak okazać, że twoje dane będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń związanych z rodzajem zwartej umowy oraz przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

Fanpage Vorster na Facebook’u 

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Chcemy: udzielić odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz do nas skierujesz, odpowiadać na Twoje komentarze pod poszczególnymi postami, informować Cię o naszych usługach, zamieszczając nowe posty, wiedzieć, ile osób nas obserwuje, co ich interesuje, jaki mamy zasięg. 

Czy muszę podawanie

Twoich danych jest

konieczne?

Jest to dobrowolne, jednak wysłanie zapytania czy dodanie komentarza na naszych fanpage’u sprawi, że zobaczymy Twoje imię i nazwisko.

Jaka jest podstawa

przetwarzania Twoich

danych?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. 

Jak należy rozumieć nasz uzasadniony interes? 

Jest nim udzielenie odpowiedzi i kontakt z Tobą w tym celu. Informowanie o naszej ofercie, zbieranie danych do analizy jakości naszych usług. 

Kto może uzyskać dostęp do

Twoich danych?

Dostęp do Twoich danych ma spółka Facebook Ireland Ltd. oraz podmioty z nią powiązane, co oznacza, że Twoje dane będą przekazywane poza EOG – do Stanów Zjednoczonych. Twoje dane mogą być udostępnione podmiotowi powiązanemu z nami – Marcinowi Wernerowi, prowadzącemu dział. gosp. pod nazwą MARCIN WERNER VORSTER.

Podstawą udostępnienia jest nasz prawnie uzasadniony interes, który wynika z powiązań kapitałowych i osobowych między nami a Marcinem Wernerem.

 Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

Tak długo, jak będzie to potrzebne do udzielenia odpowiedzi. Może się jednak okazać, że twoje dane będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń związanych z rodzajem przedstawionej przez Ciebie sprawy. Pamiętaj, że o okresie przechowywania danych decyduje również to, czy obserwujesz nasz profil, czy posiadasz dalej konto na Facebooku. 

 

Korzystanie z serwisu internetowego – pliki cookies 

Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie) instalujemy pliki cookies – są to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego nasz serwis. Pliki cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w serwisie i dokonywanych przez niego czynności, takich jak wybór wersji językowej strony. 

W Serwisie znajdują się sesyjne pliki cookies, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia. 

Korzystamy również z takich narzędzi jak Google Analytics, które pozwala nam śledzić ruch na naszej stronie i lepiej dopasowywać się do Twoich potrzeb. Nie przetwarzamy w tym celu Twoich danych osobowych. 

W naszym serwisie zainstalowany jest również pixel Facebook’a. Jest to analityczne narzędzie, które pozwala na mierzenie skuteczności podejmowanych przez nas działań marketingowych. Dzięki niemu wiemy, jakie odbiorcy podejmują działania w Serwisie, a także możemy dotrzeć do osób, które mogą być zainteresowane naszą ofertą. Korzystając z tego narzędzia nie przetwarzamy danych osobowych. 

Korzystamy również z widzetu Facebooka, pozwalającego na kontakt z nami za pomocą Messenger’a. 

Jak usunąć pliki cookies?
1.Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, np.:
✓ Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
✓ Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
✓ Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
✓ Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
✓ Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL 

Zabezpieczenie danych osobowych

Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie, lub które podasz nam kontaktując się z nami, przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO. 

Staramy się stosować wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne, tak aby uniemożliwiać utratę, zniszczenie czy modyfikację posiadanych przez nas danych osobowych. 

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
a. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
b. możesz dokonywać ich sprostowania,
c. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
d. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO,
e. prawo sprzeciwu (w szczególności wtedy, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów),
f. prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przy czym cofniecie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem,
g. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem. 

Realizując pozostałe wymogi art. 13 RODO, wskazujemy, że Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Nie są również 

przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej – poza wyjątkiem wskazanym wcześniej. 

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub po prostu dowiedzieć się więcej, nie wahaj się i skontaktuj się z nami – nasze dane kontaktowe są na początku Polityki.