Wpływ pandemii covid-19 na branżę Automotive

Pandemia COVID-19 dała się we znaki całemu światu i wywołała kryzys, który ma wpływ na wiele gałęzi gospodarki. Na koronakryzysie ucierpiały m.in. turystyka, gastronomia, ale także branża automotive, która obejmuje szeroko rozumianą produkcję części samochodowych m.in. zderzaków, foteli, czy zagłówków oraz różnego rodzaju podzespołów.

Przemysł motoryzacyjny boleśnie odczuł kolejne lockdowny i ogólne spowolnienie gospodarki nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Przez zamknięte granice i spadek popytu ten rodzaj przemysłu musiał poradzić sobie, w ostatnim czasie, z wieloma problemami i komplikacjami, które stały na jego drodze. Według raportu przedstawiającego ogólne skutki kryzysu z powodu Covid-19, straty w produkcji w szczytowych miesiącach kryzysu wynosiły ponad 2,4 mln dla produkcji pojazdów silnikowych. Jeśli mowa o Polsce, to tutaj zanotowano stratę produkcji na poziomie 138 tyś. pojazdów, w porównaniu do miesięcy sprzed kryzysu.

Przedstawione dane nie napawają optymizmem, a na takie liczby składa się wiele czynników mających swe podłoże właśnie w koronakryzysie.

Branża automotive od początku pandemii zmaga się z trudnościami, jakimi są brak popytu na samochody i części zamienne. Jest to spowodowane wymuszoną izolacją społeczną i ograniczeniami związanymi z przemieszczaniem się. Mniej osób przez nałożoną kwarantannę lub pracę zdalną korzysta z samochodu i nie robi tego tak często, jak miało to miejsce przed pandemią.

Dodatkowym problemem są także liczne lockdowny, które zmusiły niektóre fabryki do zwolnienia części swoich pracowników, lub zatrzymały ich pracę na kilka miesięcy, to wszystko przełożyło się na liczbę wyprodukowanych samochodów. Mniejsza liczba wyprodukowanych samochodów, oraz braki w dostawach części, produkowanych w rejonach dotkniętych w największym stopniu epidemią, wpłynęła także niekorzystnie na fabryki znajdujące się w Polsce i zajmujące się produkcją części, co spowodowało ich czasowe zamknięcie. Równocześnie działania te pociągnęły za sobą decyzje o zawieszeniu pracy w zakładach produkujących podzespoły dla innych fabryk.

Kolejnym aspektem związanym z pandemią koronawirusa jest czasowe zamknięcie granic wielu państw, co spowodowało luki w łańcuchach dostaw. Dodatkowo dostawy poza granice kraju, zostały obarczone dodatkowym utrudnieniem ze względu na zwiększone kontrole, inne niż w Polsce obostrzenia i regulacje prawne, co utrudniło swobodne podejmowanie działań w zakresie dystrybucji i transportu. Zmniejszył się eksport pojazdów samochodowych oraz ich części między innymi do takich państw jak Niemcy, Włochy, czy Wielka Brytania. Obok eksportu, ważnym czynnikiem wpływającym na stan tej branży są opóźnienia w dostawie części z Chin, które mogły wpłynąć na rozsiane po Europie zakłady, opierających swoją pracę głównie na dostawach na czas. Takie uzależnienie firm od zagranicznych dostawców w przypadku występowania zakłóceń globalnego łańcucha dostaw, może prowadzić do braku komponentów i wydłużenia czasu ich dostawy, a tym samym sprawić, że wystąpią trudności w ponownym uruchomieniu produkcji.

Pandemia koronawirusa wymusiła na wielu firmach pracę zdalną lub w systemie hybrydowym. Takie rozwiązanie nie było jednak możliwe w przypadku zakładów zajmujących się produkcją, więc istotne było wprowadzenie obostrzeń sanitarnych, które spowodowały, że wiele zakładów z branży automotive zanotowało spadek wydajności pracy. To z kolei miało swoje znaczenie w ilości wyprodukowanych części i samochodów. Na to wszystko złożyło się kilka aspektów: na przykład organizacja pracy dla pracowników, zadbanie o to aby poszczególne zmiany nie spotykały się ze sobą oraz aby liczba osób przebywających w budynku nie przekroczyła rządowych zaleceń.

Branża automotive dość mocno odczuła skutki pandemii Covid-19, co zmniejszyło jej dochody oraz wyhamowało znacznie dalszy rozwój. Sytuacja tej gałęzi przemysłu nadal jest trudna. Szacuje się, że powrót do sytuacji sprzed pandemii zajmie około 1 – 2 lat, a jej skutkiem może być mniejsze zatrudnienie oraz większe ukierunkowanie sprzedaży do Internetu, a także prowadzenie wirtualnych salonów.