Industry 4.0 czyli jak wdrażać automatyzację produkcji w Polskim przemyśle

Przemysł jest niezwykle ważnym elementem, który napędza Polską gospodarkę. W ramach przemysłu wytwarza się masowo produkty, które zaspokajają potrzeby ludzi, używając do tego maszyn i stosując podział pracy.

Przemysł cały czas idzie do przodu, przeżywa kolejne rewolucje. Obecnie możemy mówić już o czwartej rewolucji przemysłowej. Industry 4.0 oznacza integrację ludzi ze sterowanymi cyfrowo maszynami z Internetem. Zaletą Industry 4.0 jest to, że wyprodukowane elementy zawsze można zidentyfikować, oprócz tego mają możliwość komunikowania się między sobą. Te nowoczesne rozwiązania obejmują cały łańcuch produkcji, od złożenia zamówienia, dostarczenia potrzebnych elementów do produkcji, aż po wysyłkę towaru do klienta oraz usług sprzedażowych.

Popyt na inteligentne maszyny staje się coraz większy, ze względu na nieustanną automatyzację produkcji m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, gdzie praca głównie odbywa się na zasadzie produkcji taśmowej czy elektronicznym, gdzie wymagana jest precyzja i dokładność w wykonywanych czynnościach.

Polski przemysł, to nic innego jak liczne firmy które, specjalizują się głównie w produkcji. Aby automatyzacja produkcji mogła zostać zastosowana w przemyśle i tym samym mogła go ulepszyć, należy ją najpierw odpowiednio wdrożyć.

W pierwszej kolejności trzeba zastanowić się, na jakie potrzeby przemysłu będzie odpowiadać automatyzacja i jakie korzyści, dzięki niej będzie można otrzymać. Dlatego należy zadać sobie pytanie w jaki sposób automatyzacja pomoże w realizacji strategii firmy, czy zwiększy wydajność linii produkcyjnych albo polepszy jakość produktu, czy może zniweluje koszty związane z przestojami w przedsiębiorstwie. Na koniec trzeba znać odpowiedź na pytanie: Jak te korzyści związane z automatyzacją przemysłu, będą miały przełożenie na wpływy firmy i przemysłu.

Kolejnym krokiem w automatyzacji produkcji w przemyśle powinno być przygotowanie projektu. Na początku warto opracować wytyczne, które dostarczą informacji na temat tego, jakimi problemami i potrzebami przemysłu powinien zająć się konkretny robot, który będzie wprowadzony w procesie automatyzacji. To wszystko trzeba poddać dokładnej analizie, a potem sprawdzić pod kątem zysków, czy dana inwestycja będzie się w ogóle opłacać.

Gdy przeanalizujemy już opłacalność całego przedsięwzięcia, należy przetestować dokładnie stanowisko pracy robota. W zależności od złożoności takie testy mogą trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. W czasie testów przedsiębiorstwo sprawdza, czy dane rozwiązania w postaci automatyzacji mieszczą się w założonym czasie i ułożonym wcześniej harmonogramie, czy automatyzacja zapewnia wzrost wydajności, ulepsza procesy technologiczne oraz najważniejsze – czy skróciła czas wykonywania czynności. To bardzo istotny etap w czasie wdrażania automatyzacji, ponieważ te wszystkie czynniki, końcowo przekładają się na efektywność i zyski danej firmy.

Istotnym krokiem jest także potrzeba skalowania robota, który jest tak naprawdę elementem całego procesu produkcji. Samo skalowanie polega na zsynchronizowaniu ruchów robota z procesem, w którym będzie uczestniczył, to pomaga wyeliminować błędy i poprawić wydajność pracy robota.

Oprócz skalowania ważna jest też świadomość z faktu, że automatyzacja produkcji nie zastąpi w całości pracowników zatrudnionych w przemyśle. Mimo iż automatyzacja usprawnia znacznie pracę, to do obsługi maszyn czy robotów nadal potrzeba wykwalifikowanych ludzi, inżynierów i mechaników. Dlatego należy zastanowić się, czy posiadamy odpowiednio wyszkolonych pracowników, którzy zajmą się obsługą robotów.

Automatyzacja produkcji stwarza okazję do inwestycji nie tylko w maszyny, ale także w pracowników – dawanie im szansy na rozwój i doskonalenie swoich umiejętności. Ten aspekt jest ważny dlatego, że wykwalifikowany zespół ludzi w połączeniu z odpowiednio wprowadzoną automatyzacją podnosi rangę firmy. Automatyzacja jest coraz częściej wdrażana w przemyśle, mimo że wymaga tak wielu działań przygotowawczych. Jednak jest to uwarunkowane szeregiem korzyści, jakie ze sobą niesie, czyli między innymi – znacznym usprawnieniem funkcjonowania Polskiego przemysłu i zapewnieniem realizacji zadań w sposób stabilny i powtarzalny, a dodatkowo większymi zyskami wynikającymi z zautomatyzowania linii produkcyjnych.