Contact

VORSTER SP. Z O.O.

siedziba: Zduńska Wola

address: ul. Andrzeja Struga 9-11, 98-220 Zduńska Wola

sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydz. Gosp. KRS

kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

KRS: 0000492268

NIP: 8291737464

Phone: +48 605 155 055

E-mail: automation@vorster.pl

Contact us