Bezpieczeństwo Maszyn – Kluczowy Element w Przemyśle

Dobiegometr – Narzędzie Pomiarowe

Dobiegometr składa się z jednostki pomiarowej, enkodera i wyrzutnika. Linkę enkodera montuje się do mierzonego elementu, a wyrzutnik w pobliżu elementu zabezpieczającego maszyny. Następnie wywołuje się ruch elementu i mierzy czas zatrzymania.

Maszyna do pomiaru parametrów bezpieczeństwa

Analiza Zagrożeń Mechanicznych i Elektrycznych

Firma Marcin Werner Vorster jako odpowiedzialny integrator i producent, przeprowadza analizę ryzyka narażenia zdrowia lub życia osób pracujących przy maszynach. Analiza obejmuje sprawdzenie zagrożeń mechanicznych i elektrycznych, takich jak zgniecenie, cięcie, wplątanie, pochwycenie, uderzenie, przekłucie, otarcie, porażenie prądem elektrycznym czy oparzenie.

Ocena Zagrożeń Mechanicznych zgodnie z Normą PN-EN ISO 13855

W tym artykule skupimy się na ocenie zagrożeń mechanicznych związanych z ruchomymi podzespołami wykonawczymi maszyny. Norma PN-EN ISO 13855 określa zasady umiejscowienia wyposażenia ochronnego w odniesieniu do prędkości zbliżania się części ciała człowieka.

Pomiar Zagrożenia dla Człowieka

Pomiar zagrożenia wynikającego z kontaktu z ruchomym elementem to pomiar czasu zatrzymania danego elementu. Czas ten mierzy się od momentu przerwania kurtyny bezpieczeństwa do całkowitego zatrzymania elementu ruchomego. Norma zakłada, że człowiek może wykonać ruch z maksymalną prędkością 2000 mm/s, ale z doświadczenia wiemy, że prędkości mogą być nawet większe.

Raport z Pomiarów

Po wykonaniu pomiarów, firma VORSTER przygotowuje raport z wynikami i interpretacją w odniesieniu do normy PN-EN ISO 13855.

Metoda pomiaru czasu zatrzymania

Jednym ze sposobów pomiaru czasu zatrzymania maszyny jest nagranie sekwencji video i analiza nagrania. Jednak dla dokładnej oceny czasów zatrzymania poniżej sekundy, używa się dobiegometru.

Podsumowanie

Ocena zagrożeń i stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa to kluczowe elementy w pracy z maszynami. Oprócz oceny ryzyka, ważne są również procedury bezpiecznej pracy, odpowiednie oznaczenia miejsc niebezpiecznych, stosowanie podzespołów o znanej awaryjności czy stosowanie wyłączników awaryjnych.

Powiązane artykuły