ISO9001

Norma ISO9001 jest jedną z najbardziej znanych norm jakościowych na świecie.
W XXI wieku liczy się najbardziej jakość wyrobu i usługi a ona wytycza właściwe reguły postępowania w ich wytworzeniu.

Samo ISO to skrót od nazwę Międzynarodowej Komisji Normalizacyjnej /International Organization for Standardization/.

Certyfikat ISO9001 ma wielką wartość dla jego posiadacza.
Jest potwierdzeniem, że działa się zgodnie z ustalonymi, wytyczonymi zasadami systemu zarządzania jakością. Nie ma znaczenia wielkość jednostki, profil działalności, rodzaj wyrobów czy usług, którymi się zajmuje i oferuje. Może to być międzynarodowa firma albo mały sklepik lub punkt usługowy. Każdy może zostać posiadaczem cenionego certyfikatu jakościowego.

Żeby go uzyskać należy zapewnić zdolność dostarczenia produktu lub usługi zgodny z wymaganiami klienta, stosować się do regulacji prawnych, używać i rozwijać system jakości, doskonalić go i dążyć do zadowolenia klienta.

Posiadanie certyfikatu ISO9001 nie jest dla nikogo obowiązkowe, jednak otwiera nowe możliwości działania na rynku więc warto o niego zabiegać.
Uzyskanie go jest sporym wyzwaniem i wymaga ukierunkowanych działań w celu przejścia certyfikacji.
Zdobycie certyfikatu daje szansę na konkurowanie z dużymi podmiotami, wejście na nowe rynki zbytu, pozyskanie nowych kontraktów, a nawet przetrwania w sytuacji recesji gospodarczej. Certyfikat to potwierdzenie stosowania nowoczesnego działania zgodnego z procedurami dobrego zarządzania znane i szanowane na całym świecie.

Od września 2015 roku funkcjonuje nowelizacja ISO9001:2015 Quality Management System Requirements.
Wprowadziła ona wspólnie ujednoliconą strukturę normy systemów zarządzania, terminy, definicje, tytuły. W niej również po raz pierwszy pojawiły się wymagania związane z zarządzaniem ryzykiem.

Jednolita struktura norm określa:

  • zakres norm
  • powoływanie normatywne
  • terminy definicja
  • kontekst organizacji
  • przywództwo
  • planowanie
  • wsparcie
  • działania operacyjne
  • ocena efektów działania
  • ciągłe doskonalenie i działania korygujące

Nowa wersja z 2015 roku wymaga przydzielenia odpowiedzialności za proces, wyznaczeniem ryzyka, oceny procesów i ich monitorowania, oraz jasno określonych wymagań wobec procesów na wejściu i jego wyjściu, czyli postępowania z dostawcami i odbiorcami.

Podejście do dokumentacji i informacji jest teraz bardziej elastyczne. Może ono pochodzić z dowolnego źródła i nośnika informacji. Norma wspiera organizacje w zdobywaniu wiedzy, udostępniania doświadczenia, ochronę przed jej utratą spowodowaną na przykład odejściem pracownika.
Inny rozdział ujmuje nadzór nad usługami i produktami zewnętrznymi.
Zawsze wprowadzone zmiany dają nowe możliwości i szanse rozwoju ale i wnoszą nowe zagrożenia w życiu przedsiębiorstwa. One też powinny być nadzorowane i badane, tak jak mierzone są cele jakościowe i skuteczność procesów, a także ich wpływ na klientów.

Jak otrzymać certyfikat ISO 9001?
Sam certyfikat wydaje jednostka certyfikująca po przeprowadzeniu audytu kontrolnego.
Można być zgodnym z normą i wprowadzić ją u siebie, używać dla poprawy własnego działania ale nie certyfikować się. Jest to oczywiście możliwe i dozwolone a nawet stosowane przez tysiące firm na całym świecie. Jednak dopiero certyfikat ISO9001 ma znaczenie i warto go zdobyć.

Firma która wydaje certyfikat musi mieć akredytację. W Polsce jest to PCA czyli Polskie Centrum Akredytacji lub inne z państw Unii Europejskiej.

Certyfikat dostaje się na 3 lata po przejściu pozytywnej kontroli, potem raz w roku przeprowadza się audyty nadzoru.

Przygotowanie do certyfikacji ISO

Można przygotować firmę wewnętrznymi siłami, jednak jest to spore wyzwanie i większość firm korzysta z usług firm konsultingowych. Wygląda to tak, że są organizowane wewnętrzne spotkania z konsultantami, omawia się co ma być zrobione i jak, przeprowadza się szkolenia pracowników i przygotowuje dokumentację i procedury. To wszystko zajmuje czas od kilku tygodni do nawet wielu miesięcy. Konsultant kieruje, wyznacza konkretne działania, wykorzystuje swoją biznesową wiedzę.

Wdrożenie ISO9001 jest idealną okazją do wprowadzenia dobrych praktyk w firmie.
Jeśli firma jest dobrze zarządzana, to wdrożenie ISO nie będzie wielką rewolucją.
Zazwyczaj będzie to wymagało wprowadzenia nadzoru nad przyrządami pomiarowymi i ich legalizacją o co raczej nie dbają firmy bez certyfikacji.

Certyfikat jest to dokument, który potwierdza, że firma w swoich działaniach wypełnia normę ISO9001, nie jest to oczywiście równoznaczne z gwaracją że tak zawsze jest i nie dotyczy samego produktu, które ona oferuje.

Proces wdrażania ISO 9001: 2015 obejmuje:

  • przegląd organizacji
  • dokumentowanie systemu jakości
  • audyt wewnętrzny
  • przegląd zarządzania i podejście działań korygujących

Czy zatem warto przeznaczyć czas, wykonać tak wielką pracę, wyłożyć duże pieniądze na uzyskanie certyfikatu ISO 9001?

Często firma jest przymuszona do jego zdobycia ze strony klienta, jest to warunkiem by wziąć udział w przetargu, lub dobrze wypaść w oczach innych i potwierdzić, że się stosuje dobre praktyki u siebie a które są stosowane na całym świecie.

Sam certyfikat nic nie da. Do niczego nie uprawnia. Nie gwarantuje, że będziemy lepsi od innych. Jest jednak wartościowym osiągnięciem, który mówi wiele i może pomóc w dalszym rozwoju.

Certyfikat jednoznacznie wskazuje, że organizacja spełnia wymagania wytyczone przez normę, właściwie zarządza jakością, kontroluje wskaźniki, dba o dokumentacje, relacje z klientami, postępuje zgodnie z procesami i wymaganiami prawnymi, wysoko stawia sobie cele i je realizuje. Więc wyróżnia się pozytywnie na tle innych a to wartościowy atrybut na konkurującym rynku. Posiadając certyfikat przyłączamy się do elitarnej grupy podmiotów dobrze zarządzanych i rozwijanych, przez co wzrasta nasza pozycja i wiarygodność.
Daje to dobre podstawy do działania więc warto być zgodnym z normą ISO9001.